fake watches

Blog »

Jednak PCR na święta...

Jednak test PCR.

 

 


Jeśli obecnie planujesz podróż na Fuerteventurę lub Wyspy Kanaryjskie, zdecydowanie powinieneś zaplanować jednak test PCR.

 W tej chwili wygląda na to, że rząd Kanaryjski przegra w sporze o dopuszczalność szybkich testów antygenowych. Niestety informacje polskich i europejskich portali turystycznych są nieaktualne i wprowadzają dodatkowe zamieszanie już w tak nieprzejrzystej sytuacji wysp kanaryjskich.

 Według rządu kanaryjskiego państwo hiszpańskie jest odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania przepisów podczas przekraczania granicy.  Jednak w wyniku przekazania uprawnień na mocy dekretu w sprawie alarmu autonomiczny rząd jest uprawniony do określenia zasad przekraczania granicy.

 Dokładnie tym legalnym posunięciem rząd kanaryjski próbował zezwolić podróżnym z testami antygenowymi na wjazd na Wyspy Kanaryjskie.

 Nie przewidział jednak, że hiszpański rząd przyjmie zaproszenie do tej gry:

 Hiszpańskie Ministerstwo Transportu wydało odpowiednie polecenie liniom lotniczym.  Niniejsza instrukcja stanowi, że pasażerowie mogą przebywać na pokładzie tylko po wykonaniu testu PCR.  Jest to oczywiście w gestii hiszpańskiego Ministerstwa Transportu, a tym samym hiszpańskiego rządu.

 W rzeczywistości pojawiły się różne doniesienia od pasażerów, którym linie lotnicze odmówiły wejścia na pokład z powodu braku testu PCR który nie spełnia wymogów hiszpańskiego dekretu.

 Z kolei „Rada Stanu” (Consejo de Estado), organ doradczy rządu centralnego, 15 grudnia 2020 r. wydała opinię odrzucającą dekret rządu kanaryjskiego.

 To sprawozdanie nie jest wiążące, ale jest warunkiem wstępnym, aby rząd hiszpański mógł uchylić dekret rządu Kanaryjskiego.

 Można jednak przypuszczać, że rząd hiszpański nie zwraca się o taką opinię bez uzasadnionego powodu.  A skoro opinia ta najwyraźniej potwierdza opinię rządu hiszpańskiego, można również przypuszczać, że rząd hiszpański uchyli dekret kanaryjski.

 Wniosek dla podróżników Fuerteventura

 „Jaki pożytek z tego, że Wyspy Kanaryjskie wpuszczą kogoś z szybkim testem antygenu, jeśli europejskie linie lotnicze odmówią wejścia na pokład bez testu PCR!”

 Wszystkim, którzy obecnie planują wyjazd na Fuerteventurę lub Wyspy Kanaryjskie, z pewnością dobrze zasłuży się, aby nie polegać na tym, że na podróż wystarczy szybki test antygenu.

 Tylko w przypadku testu PCR , należy obecnie mieć pewność, że nie zostaniesz złapany w rządowy spór o kompetencje.  Dzięki PCR można bezpiecznie i bez problemów dostać się na pokład samolotu a zarazem na Fuerteventure.

MORRO JABLE WEATHER